Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul, Dumnezeul tău, este cu tine în tot ce vei face. (Iosua 1:9)

Încă de la cea mai fragedă vârstă, William Carey s-a hotărât care era pasiunea vieţii sale: să ducă Evanghelia naţiunilor care nu-L cunoşteau pe Isus. De fapt, era pe deplin convins că voia lui Dumnezeu era ca el să meargă să evanghelizeze naţiunile păgâne.

Când cineva îl auzea vorbind de nevoia de a merge în teritorii îndepărtate pentru a duce mesajul lui Hristos, acea persoană îl privea drept în ochi şi-i spunea: „Fiule, potoleşte-te, stai locului! Nu putem să nu vedem marele tău entuziasm, dar când îi va plăcea lui Dumnezeu să-i pocăiască pe păgâni, va trebui să o facă fără să ne consulte pe mine sau pe tine.” Totuşi Carey credea cu tărie în această chemare de a fi un conlucrător al lui Dumnezeu. Motivat de simţul lui ascuţit pentru misiune, a scris în 1792 cartea intitulată: O cercetare cu privire la datoria creştinilor de a folosi mijloacele pentru convertirea păgânilor. În 1793 a plecat spre India, în ciuda poziţiei oficiale a autorităţilor acestei ţări care interzicea intrarea misionarilor. A lucrat mai bine de patruzeci de ani în Orientul Extrem şi a ajutat la traducerea Bibliei în peste treizeci de limbi.

Bineînţeles, această muncă imensă a fost rezultatul multor ani de pregătire. La vârsta de doisprezece ani, William Carey a învăţat latina, la paisprezece ani cunoştea deja greaca şi stăpânea ebraica. Toate acestea făceau parte din pregătirea pentru marea lucrare de traducere încredinţată de Domnul. Cum spune Bill Bradley: „Pasiunea reuşitei este calea succesului. Perseverenţa este vehiculul care vă duce acolo.” William avea o pasiune, dar a dat dovadă şi de o mare perseverenţă.

Crezi că i-a fost uşor lui Carey să ajungă la pasiunea vieţii lui? Deloc! Dar, în ciuda adversităţilor, nu s-a descurajat. În faţa dificultăţii unei sarcini grele, Dumnezeu i-a spus lui Iosua: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te.” David a dat acelaşi sfat într-un mesaj către Solomon: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te, nu te teme şi nu te înspăimânta” (1 Cronici 22:13). Ştii tu de ce Iosua, Solomon şi William Carey nu şi-au pierdut niciodată curajul în îndeplinirea sarcinilor?

Pentru că Dumnezeu era cu ei. Iar dacă îţi doreşti astăzi, Îl poţi avea pe Dumnezeu cu tine.

#curajşifermitate #Dumnezeuestecumine #pasiuneavieţiimele

Devoționalul a fost preluat de pe devotionale.ro.

Powered by WPeMatico

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *