Category - Devotional

Armonia Scripturii

Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este aşa. – Faptele apostolilor 17:11 Una din secţiunile...

Deschizătura din Orion

Şi eu am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. – Apocalipsa 21:2 Mulţi creştini evanghelici îşi centrează nădejdea lor escatologică...

Primul amendament

„Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta”, a răspuns Isus. „Dacă ar fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor, dar, acum, Împărăţia Mea nu este de aici.” –...

Predicții astrologice

Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh, ci să cercetaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi proroci mincinoşi. – 1 Ioan 4:1 Era noastră postmodernă mistică a aclamat mulţi aşa-zişi...

Îmbrăcămintea minții

Căci din prisosul inimii vorbeşte gura. – Matei 12:34 De obicei, oamenii asociază termenii „haină” şi „a te îmbrăca” cu moda. Dar faimosul scriitor şi lexicograf englez Samuel Johnson (1709–1784), care a decedat pe 13...

Un filantrop pasionat

Domnul să vă facă să creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii şi faţă de toţi, cum facem şi noi înşine pentru voi. – 1 Tesaloniceni 3:12 Nicio fiinţă umană nu poate schimba întreaga lume, dar noi putem face...

Precursorii adventistmului

După ce S-a născut Isus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit nişte magi din Răsărit la Ierusalim şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua...

Libertatea religioasă

Şi dacă nu găsiţi cu cale să slujiţi Domnului, alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi: sau dumnezeilor cărora le slujeau părinţii voştri dincolo de Râu, sau dumnezeilor amoriţilor, în a căror ţară locuiţi. Cât despre mine...

Întoarcerea în lucrare

Şi acolo, Ilie a intrat într-o peşteră şi a rămas în ea peste noapte. Şi Cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: „Ce faci tu aici, Ilie?” – 1 Împăraţi 19:9 Descurajarea ne poate transforma în cei mai răi duşmani ai propriilor...

„Ne vom întâlni în cer”

Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură şi clipa plecării mele este aproape. – 2 Timotei 4:6 James şi Ellen White plănuiau să îi viziteze pe credincioşii adventişti din statele New Hampshire, Vermont şi New York...