Category - Devotional

Să rămâi în Hristos

Încolo, fraţilor, fiţi sănătoşi.[…] Harul Domnului Isus Hristos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi! Amin. – 2 Corinteni 13:11,14 Am ajuns la 31 decembrie, sfârşitul anului...

Respins de ai Săi

A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. – Ioan 1:11 Dr. Adolf Lorenz (1854–1946) de la Universitatea din Viena a fost unul din cei mai renumiţi chirurgi ortopezi ai timpului său. Datorită tehnicilor sale noninvazive, el a...

Când se termină spectacolul

Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit, şi soarele a bătut peste capul lui Iona, şi Iona a leşinat. Atunci a dorit să moară şi a zis: „Mai bine să mor decât să trăiesc!” – Iona...

Catedrala Westminster

Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face slobozi. – Ioan 8:32 În noiembrie 2005 ţineam săptămâna de rugăciune în Londra, Anglia, şi am profitat de acest lucru pentru a vizita faimoasa Catedrală Westminster. Această...

Morții vor fi înviați

Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi. – 1 Corinteni 15:52 Vineri, 27 decembrie 1985, a fost o zi de mare tristeţe pentru familia noastră. După patru zile de comă, sora mea Eleda în cele...

Așteptând venirea Sa

Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire şi nu va minţi; dacă zăboveşte, aşteapt-o, căci va veni şi se va împlini negreşit. – Habacuc 2:3 Norii întunecaţi ai celui de-al Doilea Război...

Poveste de Crăciun

Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. – Ioan 1:14 Paul Harvey Aurandt (1918–2009), cunoscut ca Paul...

Sărbătoarea Crăciunului

Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. – Luca...

Harul care ne susține

Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului şi El te va sprijini! El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. – Psalmii 55:22 Poate că tu şi cineva drag treceţi printr-o perioadă dificilă. Viaţa voas-tră, altădată...

Martiri moderni

Aduceţi-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o: „Robul nu este mai mare decât stăpânul său.” Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni. – Ioan 15:20 Mulţi predicatori populari sugerează că cei care Îl acceptă pe...