În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui. (Efeseni 1:4)

Pasajul biblic de astăzi este unul din versetele care conţine cea mai mare sursă de motivare şi cea mai mare provocare din Cuvântul lui Dumnezeu. Pavel spune că „Dumnezeu ne-a ales”. Te-ai gândit la caracterul extraordinar şi uimitor al acestei declaraţii? Dacă Dumnezeu te-a ales, asta înseamnă că te consideră o persoană de mare valoare şi că ai putea deveni un instrument de binecuvântare pentru toţi cei din jur. Dumnezeu te-a ales pentru că în tine sunt abilităţi latente care aşteaptă să fie dezvoltate. Dumnezeu te-a ales ca să fii o persoană „fără prihană” şi „fără pată”. Ce înseamnă „fără prihană”?

Aş vrea să îţi explic printr-un exemplu biblic. Luca 1:6 spune că preotul Zaharia era „fără pată”. Într-o zi, era rândul său să facă rugăciunea şi tămâierea în Sfânta din Sanctuar. În timp ce Zaharia făcea slujba la Templu, un înger al Domnului i s-a arătat şi l-a anunţat că va fi tatăl lui Ioan Botezătorul. Dar un lucru care ne atrage atenţia este că, deşi Zaharia era „fără pată”, el nu a crezut cuvintele îngerului. Ca pedeapsă pentru necredinţa lui, Zaharia a fost mut pentru o vreme. Asta înseamnă că, atunci când Dumnezeu declară că ne-a ales pentru a fi „fără pată”, el nu spune că nu vom mai face greşeli. Noi putem fi „fără pată” şi, în acelaşi timp, să purtăm semnul necredinţei, aşa cum a făcut Zaharia.

Dacă a fi „fără pată” nu implică a nu mai păcătui, atunci ce înseamnă a fi „fără pată”? În pasajul nostru, Pavel foloseşte termenul grec amonos. La acea vreme, orice animal care trebuia adus ca jertfă la Templu trebuia să fie amonos; asta înseamnă fără cusur. De ce? Pentru că trebuia să fie consacrat Domnului.

Tocmai de aceea, Petru spune că jertfa lui Hristos a fost amonos, „fără prihană” (1 Petru 1:19).

Tu eşti ales de Dumnezeu pentru ca viaţa ta să fie pe deplin consacrată, ca o jertfă, Mântuitorului tău. În realitate, tu te comporţi ca o persoană „fără prihană” când te hotărăşti să îi dai Domnului tot ce ai mai bun. Deşi eşti nedesăvârşit, Dumnezeu te-a ales pentru ca tu să îţi predai pe deplin viaţa în mâna lui Isus, printr-o supunere desăvârşită.

#fărăpată #imperfectdarperfect

Devoționalul a fost preluat de pe devotionale.ro.

Powered by WPeMatico

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *