Archive - septembrie 2019

CITESC BIBLIA

Biblia este unică în întreaga literatură a umanității; este cea mai citită și cea mai tipărită. Deși scrisă în urmă cu mii de ani ea este citită și astăzi de sute de milioane de oameni. În lunga sa istorie s-a încercat de multe ori distrugerea cărților sfinte. Unii consideră  Biblia o carte învechită, care nu-și mai găseste locul în societatea civilizată a veacului nostru. Este adevărat, peste ea au trecut peste 35 de secole, de la data cand Moise scria primele cinci carti ale Vechiului Testament. Au trecut 35 de secole de zbucium si istorie, de căutari știintifice și filozofice, 35 de secole de luptă a omenirii împotriva suferinței si morții. Popoare și imperii falnice s-au ridicat, au înflorit, apoi au dispărut în colbul istoriei… Biblia însa a ramas. Oameni mici sau mari ai acestei lumi și-au confruntat interesele cu principiile ei morale, însa ea a învins întotdeauna. Munti întregi de cărți și tratate au concurat-o, încercând să-i ia locul din mintea si inima oamenilor, însa ea a rămas mai departe “Cartea cărtilor”.
„Dacă dorim ca Scriptura să nu fie ascunsă înțelegerii noastre, aşa încât chiar şi cele mai clare adevăruri să rămână neînțelese pentru noi, atunci trebuie să manifestăm simplitatea şi credinţa unui copil, care este gata să înveţe, şi să dorim în permanenţă ajutorul Duhului Sfânt.Dumnezeu doreşte ca omul să-și exercite capacitățile intelectuale, iar studiul Sfintelor Scripturi va întări şi înălța mintea celui credincios, aşa cum nu o poate face niciun alt studiu.

Sabatul Tinerilor – Evenimentele ultimelor zile

Vrei să știi cum se va desfășura istoria din perspectiva biblică? Ai dori să descoperi adevărul despre Sfârșitul Lumii? Ești interesat să cunoști ce evenimente vor avea loc în viitor? Dacă răspunsul este afirmativ la fiecare din aceste întrebări atunci te așteptăm la întâlnirea care va avea loc  pe 16 noiembrie 2019, ora 9:30 la Grădiște Hill Slatina – Dealul Grădiște, din Slatina

„Viitorul ne este descoperit și nouă, prin profeți, tot atât de limpede cum le-a fost descoperit ucenicilor, prin cuvintele Domnului Hristos. Evenimentele legate de încheierea timpului de probă și de lucrarea de pregătire pentru vremea strâmtorării ne sunt clar prezentate. Dar oamenii înțeleg tot atât de puțin aceste adevăruri importante, ca și când nu le-ar fi fost descoperite niciodată. — The Great Controversy, 594 (1911). EUZ 14.1″ 

Noi trebuie să vedem în istorie împlinirea profeției, să studiem intervenția Providenței în marile mișcări reformatoare și să înțelegem desfășurarea evenimentelor care pregătesc națiunile pentru conflictul final al marii lupte. — Testimonies for the Church 8:307 (1904). EUZ 15.2  E G White

Informații – 0751 225 366 (Claudiu)