Tineri 25+

 

Asociaţia  tinerilor adventişti  cu vârsta cuprinsă între 25 şi 35 de ani este, conform Manualului Bisericii, o secţiune a programului de tineret a Bisericii Adventiste de Ziua  a Şaptea.

Această secţiune a departamentului tineret are instructori şi coordonatori instruiţi în cadrul programului şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unor materiale specifice. Programul are două direcţii de lucru. Se adresează  pe de o parte asociaţiilor de tineri, propunând activităţi specifice, iar pe de altă parte  oferă un set de propuneri pentru implicarea  individuală a fiecărui tânăr, indiferent de  existenţa unei asociaţii la nivelul comunităţii locale.

Tânărul de  peste  21 de ani este capabil să-şi asume responsabilităţi şi să-şi determine dezvoltarea, fără implicarea obligatorie a unor instructori sau mentori.

 

  1. Descrierea programului 20+

Programul 20+ este un proiect complex care priveşte atât dezvoltarea şi implicarea individuală a tinerilor din categoria de vârstă 21-35 ani, cât şi includerea în asociaţii la nivelul comunităţii locale dar şi la nivelul districtului.

Pe plan individual, proiectul pune la dispoziţie un caiet program, care conţine următoarele elemente principale:

Scurtă prezentare a programului, din punct de vedere al desfăşurării şi cu privire la filosofia proiectului.

O secţiune cu teste de autocunoaştere, diferite prin domeniul individual pe care urmăresc să-l releve.

Un capitol cu posibile roluri, propuneri, pe care un tânăr şi le-ar putea asuma în viaţa internă sau de misiune în biserica locală.

Secţiunea finală este destinată confruntării darurilor personale(identificate în urma parcurgerii testelor de autocunoaştere)  cu opţiunile  preferate, după analizarea nevoilor comunităţii. Tot  la această secţiune se completează şi un formular de aderare la asociaţie, ca membru activ.

Pe plan colectiv:

Asociaţiile locale şi cele districtuale desfăşoară activităţi şi întâlniri periodice conform unui calendar stabilit de comun acord. Pentru dezvoltarea echilibrată a tuturor tinerilor, tematica generală a întâlnirilor şi acţiunilor va fi una comună pentru toţi tinerii adventişti din Uniunea Română. În fiecare an Departamentul Tineret al C.G. redactează un aşa numit Starter Kit, care conţine atât genericul anului cât şi tema fiecărui trimestru în parte. Uniunea, prin colaborare cu Departamentul de tineret al fiecărei conferinţe produce o bază periodică de resurse, conform tematicii stabilite de C.G. şi pune la dispoziţia coordonatorilor, ideile şi materialele necesare desfăşurării programului. Evident că nu pot fi şi nu vor fi produse materiale în proporţie de 100% din necesar. Asociaţiile locale şi cele de district îşi vor completa necesarul prin contribuţie proprie. La nivelul asociaţiei se organizează întâlniri de studiu, părtăşie sau misiune. De asemenea, la nivel de district, tinerii vor avea întâlniri de părtăşie şi de misiune, la intervale de timp mai mari.

Premisa de la care se pleacă este aceea că orice tânăr poate sluji pe Dumnezeu, dar nu oricum, nu cu resemnare sau împovărat, ci fericit şi cunoscând satisfacţia.

Caietul program   listează  principalele posibilităţi de  slujire,  le  descrie,  oferă  teste  orientative,  asigură  cadrul şi  materialele  pentru  instruire, precum  şi  sistemul  de  perfecţionare, motivare şi continuitate al  acţiunilor.

Dată  fiind  imposibilitatea   aplicării  unui  set  de  reguli într-un  mod  riguros, programul  se  bazează  pe motivare  pozitivă  şi  voluntariat.

Scopul  final  al  programului  este  acela  de a  ajuta  pe  fiecare  tânăr  să  se  angajeze,  în  diferite  domenii, contribuind la  întreţinerea  vieţii  de  biserică  şi  la  misiune.

În  condiţiile enunţate mai sus, este  evident  faptul  că  succesul  acestui  proiect  depinde  de  implicarea  factorilor   motivatori (pastori, cadre, susţinători)  şi  de  dispoziţia  de  implicare a tinerilor.  Datorită  gradului  foarte  mare  de plictis  şi  de rutină,  unitatea  de  timp  cu  care  va  lucra  acest  program  va  fi  un  an, oferind  în  acest  fel minimum de stabilitate  dar  şi  posibilitatea altor  opţiuni,  după  asumarea  unui  rol.

Proiectul 20+  nu  este,  nu-şi propune şi nici nu  poate  fi  un  program  obligatoriu  pentru  tinerii din  această  categorie  de  vârstă. El  este  o  ofertă,  o  alternativă la  dispoziţia  celor  care  vor  să  fie  găsiţi  lucrând.

 

  1. Fundament biblic

Stăpânul are foarte mult de lucru. La prima oră angajează pe toţi cei aflaţi în piaţa de muncitori. Privind imensitatea domeniului şi puţinii lucrători, a vizitat iar şi iar piaţa de muncitori, angajându-i pe cei găsiţi acolo. La ultima oră, mai cercetează o dată piaţa. Întâlneşte câteva persoane şi le adresează întrebarea: „De ce staţi fără lucru?”(Matei 20;6) Cei întrebaţi răspund printr-o minciună: „pentru că nu ne-a tocmit nimeni”. Cum să-i tocmească dacă nu erau veniţi acolo? Dar Stăpânul, ca şi cum nu ar fi auzit minciuna lor, le-a acordat o şansă: „duceţi-vă şi voi în via Mea!”Ce mult seamănă aceşti muncitori cu mine. Eu vin târziu; eu sunt  indecis şi confuz; eu am nevoie de foarte multe invitaţii; eu vreau să fiu sigur că am locul meu acolo. Vestea bună este că Stăpânul îmi acordă o şansă: un loc şi o răsplată.

  • Filozofia programului

Unul dintre cele mai neplăcute lucruri  care ni se pot întâmpla este acela de a fi nevoiţi să lucrăm într-un domeniu incompatibil cu aspiraţiile şi aptitudinile noastre, sau, şi mai rău, să nu ne găsim locul în societatea atât de distantă în care trăim.Cine ştie câte inimi rătăcesc în disperarea inutilităţii, a lipsei de valoare şi de sens. Poate chiar inima ta. Vindecarea nu stă în dezertare sau revoltă; leacul nu este complacerea în rutină şi resemnare. Fiecare dintre noi are un loc al lui, o valoare, un rol. Poate că eu am rolul de a întinde o mână  spre neputinţa unei bătrâne; poate că  tu  eşti aşteptat la căpătâiul unui bolnav! De unde să ştim câte creştete de copii am ignorat şi nu le-am mângâiat? Cine să ne spună câte vorbe de bine am omis?A venit clipa să ne căutăm locul, să alegem sensul vieţii noastre!Ne simţim stingheri, plictisiţi, marginalizaţi, pedepsiţi, sau fără valoare, până când găsim un sens, un rol compatibil cu fiinţa şi cu aspiraţiile noastre.Din acest motiv „Programul 20 +” funcţionează pe principiul: slujirea nu este o povară ci o pasiune.

  • Obiective

Fiecare  tânăr  să-şi  găsească locul  potrivit  în  lucrarea Lui  Dumnezeu.Fiecare  departament  al  comunităţii  să  fie  slujit  de  către  cel puţin  o  persoană  calificatăAproximativ 70 % din  tineri  să  fie  activaţi  şi ajutaţi  să  se implice  într-un  domeniu  preferat.

  • Modul de organizare şi desfăşurare al programului 20+

Toţi tinerii îşi achiziţionează caietul-program. Atenţie! Caietul program este un instrument de lucru, nu trebuie confundat cu programul în sine.După parcurgerea explicaţiilor vor completa formularul de înscriere şi vor constitui asociaţia locală ALTAR.Comitetul comunităţii va numi un coordonator local, în cazul în care nu îndeplineşte acest rol chiar dirigintele de tineret ales de comunitate. Odată numit, acest coordonator va participa la o instruire specifică programului 20+.După participarea la cursul de formare, coordonatorul va organiza asociaţia şi va întocmi planuri de întâlnire şi activităţi cu membrii asociaţiei locale.Liderul local va coordona parcurgerea şi completarea caietului 20+, pentru a-i ajuta pe tineri să se implice personal în viaţa bisericii. In acest punct, rolul coordonatorului local este capital. El trebuie să motiveze şi să ajute pe tineri să parcurgă caietul. Trebuie să-i ajute să-şi exprime opţiunile şi să desfăşoare activitatea pe care şi-au ales-o.Funcţia cea mai de seamă a coordonatorului local este aceea de mediator. El va discuta cu fiecare tânăr  domeniul în care a hotărât să slujească pentru următorul an, apoi va prezenta în faţa comitetului opţiunea acestora. Este nevoie de acordul comitetului pentru ca dorinţa de slujire a tinerilor să fie validată şi efectivă, prin urmare este necesară o „negociere” pe care o va realiza coordonatorul local. Într-o măsură capitală, reuşita programului 20+ depinde de implicarea acestui coordonator. Este posibil ca domeniul ales de unul sau mai mulţi tineri să nu reprezinte o nevoie reală a comunităţii;  În acest caz coordonatorul trebuie să-i  convingă pe aceştia să se orienteze spre altceva. Dar e la fel de posibil ca intenţia de slujire să se izbească de o împotrivire nejustificată a unor membri şi atunci va fi nevoie de convingerea acestora cu privire la utilitatea implicării tinerilor în domeniul discutat.

  • Etapele derulării programului:

 

Etapa I – însuşirea programului Cunoaşterea programului.

Fiecare tânăr poate beneficia de un caiet-program. Caietul–program conţine tot materialul necesar însuşirii cunoaşterii proiectului,  auto-evaluării şi înscrierii.Auto-evaluare.  După obţinerea  caietului, tânărul va completa, cât mai obiectiv posibil, testele de la secţiunea  auto-cunoaştere.Decizie. Profilul rezultat după completarea testelor va fi asociat cu cele mai compatibile  patru roluri recomandate. În funcţie de compatibilitate şi nevoia bisericii locale, pasul următor va fi  optarea pentru  doar două din rolurile prezentate şi descrise în acest proiect. Dintre cele două opţiuni finale, una va fi preferată, principală, iar cea de-a doua va fi de rezervă   ( pentru situaţia în care se constată o dificultate în desfăşurarea  rolului ales ca principal, ori în cazul unui surplus de timp, resurse sau evidenţa unei nevoi). Lista standard cu oferta de roluri nu este limitativă ci reprezintă baza de plecare a posibilităţilor de slujire.Angajament.  Odată conturată şi exprimată opţiunea  pentru anumite roluri, tânărul  se angajează să dezvolte darurile specifice şi să îndeplinească rolul ales. Perioada de exercitare a unui rol este de maximum 11 luni. Este, într-un fel o dedicare de un an pentru slujirea lui Dumnezeu într-un anumit rol. După  derularea unui an, se poate alege alt rol compatibil, potrivit rezultatului de la teste, şi se continuă slujirea  pe o nouă perioadă.

Etapa II –instruire, specializare Centralizarea opţiunilor.

După exprimarea opţiunilor şi expedierea taloanelor de înscriere la Conferinţă, se face înregistrarea celor interesaţi pe diferite categorii.Instruire specifică. În momentul în care s-au înregistrat toţi cei interesaţi, începe sesiunea de instruire pentru fiecare specializare în parte. Se vor organiza, la nivel de conferinţă sau pe zone, întâlniri ale tinerilor, în cadrul cărora vor fi susţinute seminarii pentru specializările de bază. De asemenea, pregătirea, se poate face şi pe baza parcurgerii unor cursuri în particular. O altă posibilitate este aceea ca instructorii locali să fie pregătiţi în domeniile de bază, apoi, ei la rândul lor să conducă instruirea celorlalţi tineri, la nivelul asociaţiilor locale sau districtuale. Pregătirea coordonatorilor va fi susţinută de specialişti sau persoane cu experienţă în domeniu şi va conţine:Teoria  specializării respectiveObiectiveleRaportul cu alte roluriModalităţi de lucruMateriale, resurseExemple de proiecte Concomitent cu debutul activităţii individuale va demara şi activitatea asociaţiei locale. De fapt abordarea caietului-program va avea loc în cadrul asociaţiei ALTAR.

Etapa III  – lucrul propriu-zis Desfăşurarea activităţii în comunitate sau în domeniul specific.

După finalizarea instruirii, este momentul aplicării celor învăţate. De fapt, aceasta este esenţa programului, implicarea efectivă în viaţa Bisericii şi a societăţii.În cadrul întâlnirilor asociaţiei locale sau districtuale se vor face discuţii de evaluare a implicării personale a tuturor tinerilor.

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *