Licurici

 

Despre Licurici

 

DECLARAŢIA DE MISIUNE

Educarea copiilor este cea mai frumoasă şi valoroasă lucrare pe care o poate face un părinte. Principalul obiectiv al programului pentru licurici este de a-i susţine pe părinţi în această lucrare atât de importantă şi nobilă. Programul se adresează părinţilor care au copii în clasele primare.

Pentru a atinge o dezvoltare armonioasă, copii trebui să îmbine acumularea de cunoştinţe cu slujirea. Programa licuricilor propune atât activităţi cu caracter teoretic cât şi practic. Alături de părinţii lor, copiii ocupă un loc central în preocupările acestui program.

În acest domeniu al slujirii pentru copii şi părinţi, persoanele care ajută la organizarea acestor activităţi au un rol crucial. Sunt organizate instruiri regulate care au ca scop pregătirea spirituală şi intelectuală a personalului necesar desfăşurării activităţilor. Programul are nevoie de oameni maturi şi cu experienţă.

Este încurajată colaborarea cu celelalte departamente ale bisericii. Cu cât vor fi valorificate mai mult resursele comunităţii, cu atât activităţile oferite copiilor şi părinţilor vor fi mai valoroase. Toate persoanele competente din comunitate sunt încurajate să-şi ofere sprijinul la această lucrare de slujire.

Există multe familii care au nevoie să-L cunoască pe Dumnezeu şi să se apropie mai mult de El. Organizaţia licuricilor este preocupată să descopere aceste familii. Sunt planificate în mod regulat activităţi care ajută părinţii să descopere căldura, sprijinul şi plăcerea de a face parte din familia lărgită a clubului de licurici.

OBIECTIVELE PROGRAMEI PENTRU COPII

– Să ajute copiii să-şi predea viata lui Isus Hristos
– Să ajute copiii să-şi însuşească cunoştinţele, deprinderile şi obiceiurile necesare pentru o viaţă împlinită
– Să ajute copilul să înţeleagă responsabilitatea lui faţă de Dumnezeu, faţă de lumea înconjurătoare şi faţă de sine
– Să  implice şi părinţii în predare

FILOZOFIA LUCRĂRII CU LICURICII

  • biserica recunoaşte rolul important al părintelui în educarea copilului şi doreşte să dea mâna cu părintele pentru realizarea acestui lucru în condiţiile cele mai bune
  • copiii sunt cea mai valoroasă resursă a bisericii noastre. Ocupându-se de educaţia lor, biserica se îngrijeşte de fapt de propriul ei viitor.

PROGRAMA LICURICICILOR surprinde aspecte de care celelalte mijloace educaţionale se ocupă mai puţin:

  • schimbările care intervin în familie
  • secretele unei vieţi autentice de creştin
  • înţelegerea sentimentelor negative
  • legile prieteniei între copii
  • clădirea obiceiurilor bune

Clubul de licurici încearcă să creeze ocazii valoroase în care să se strângă legătura dintre copiii şi părinţii lor.
Unul dintre obiectivele clubului de licurici este de a ajuta copiii să privească înainte cu o plăcută anticipare spre vremea când vor deveni exploratori.

 

LEGEA LICURICILOR

Loial

Inimos

Curajos

Util

Răbdător

Iubitor

Credincios

Înţelept

ANGAJAMENTUL LICURICILOR

Pentru că Isus mă iubeşte, mă voi strădui să fiu o lumină printre oameni!

SALUTUL LICURICILOR

PENTRU ISUS, CU BUCURIE!

aakjhkg

STEAGUL LICURICILOR

 

UNIFORMA LICURICILOR

UNI

Programa de studiu a licuricilor  

 Filosofia programului de licurici:

A susţine pe părinţi în lucrarea de educare a copiilor

 I. CERINŢELE DE BAZĂ reprezintă primul domeniu cuprins în caietele de lucru. Acest domeniu cuprinde cerinţe pe care licurici trebuie să le realizeze împreună cu instructorul, la club dar şi cerinţe pe care copilul le va face împreună cu părintele, acasă. În general, activităţile pe care acest domeniu le sugerează pentru a fi realizate în cadrul clubului, se plănuiesc ca activităţi comune cu toţi copiii clubului indiferent de anul în care se află ei. Pentru informaţii suplimentare consultaţi sugestiile detaliate oferite pentru fiecare an.

În fiecare an, specializarea Lectură va fi realizată de părinţi împreună cu copiii lor. Recomandăm părinţilor să consulte lista cărţilor recomandate pentru a putea oferi copiilor un material sănătos de studiu.

II. DUMNEZEUL MEU, al doilea domeniu al fiecărui an de activitate, propune activităţi care să-ajute pe copiii să înţeleagă mai bine modul în care Dumnezeu conduce istoria, să-şi găsească locul în cadrul luptei dintre bine şi rău, să înveţe să se roage şi să studieze cu plăcere şi să înceapă să găsească în Biblie ajutor pentru probleme vieţii. La acest domeniu, în general sunt repartizate pentru instructori informaţiile cu caracter teoretic, în timp ce părinţilor le sunt rezervate activităţile cu caracter practic.

A. Planul se salvare:

B. Mesajul Său pentru mine:

C. Puterea Lui în viată mea:

III.  PERSOANA MEA, este al treilea domeniul în care ne invită caietele de lucru. Activităţile din această zonă se concentrează în special în jurul persoanei copilului încercând să-i ajute să descopere că este unic, să-şi cunoască darurile pe care apoi să le folosească spre slujirea semenilor, să înveţe să ia decizii corecte, să înveţe să-şi recunoască sentimentele, să ştie ce să facă când este mânios şi să aibă grijă de sănătatea şi de siguranţa lui. Activităţile acestui domeniu sunt destinate în principal clubului.

A. Sunt special:

B. Pot să fac alegeri înţelepte:

C. Pot să am grijă de corpul meu:

IV. FAMILIA MEA, este domeniul care are activităţi destinate în special pentru a fi realizate în familie, scopul lor fiind crearea unui climat familial în care copilul să se simtă bine, înţeles şi protejat.

A. Eu am o familie:

B. Familia are grijă de fiecare dintre noi:

V. LUMEA MEA, este domeniul care încearcă să-i deschidă copilului ochii pentru nevoile din exteriorul său, să-l motiveze spre slujire, să-l ajute să realizeze faptul că nu el este centrul micii lumi în care se mişcă el, dezlipindu-l astfel de egoismul natural al primei copilării. Copilul descoperă că în jurul său există şi “alte lumi” de care trebuie să aibă grijă şi că lumea naturală are şi ea nevoie de ajutorul lui.

A. Lumea prietenilor:

B. Lumea celorlalţi oameni:

C. Lumea naturii:

 

CLUBUL DE LICURICI = Pentru copii care contează şi părinţi cărora le pasă!

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked *