Maratonul Bibliei

Evangheliile

Citește Evangheliile în 42 de zile!

1. Matei 1 – Matei 4
2. Matei 5 – Matei 7
3. Matei 8 – Matei 10
4. Matei 11 – Matei 12
5. Matei 13 – Matei 14
6. Matei 15 – Matei 17
7. Matei 18 – Matei 19
8. Matei 20 – Matei 21
9. Matei 22 – Matei 23
10. Matei 24 – Matei 25
11. Matei 26 – Matei 27
12. Matei 28 – Marcu 1
13. Marcu 2 – Marcu 3
14. Marcu 4 – Marcu 5
15. Marcu 6 – Marcu 7
16. Marcu 8 – Marcu 9
17. Marcu 10 – Marcu 11
18. Marcu 12 – Marcu 13
19. Marcu 14 – Marcu 15
20. Marcu 16 – Luca 1
21. Luca 2 – Luca 3

22. Luca 4 – Luca 5
23. Luca 6 – Luca 7
24. Luca 8 – Luca 9
25. Luca 10 – Luca 11
26. Luca 12 – Luca 13
27. Luca 14 – Luca 15
28. Luca 16 – Luca 17
29. Luca 18 – Luca 19
30. Luca 20 – Luca 21
31. Luca 22 – Luca 23
32. Luca 24 – Ioan 1
33. Ioan 2 –  Ioan 3
34. Ioan 4 – Ioan 5
35. Ioan 6 – Ioan 7
36. Ioan 8 – Ioan 9
37. Ioan 10 – Ioan 11
38. Ioan 12 – Ioan 13
39. Ioan 14 – Ioan 15
40. Ioan 16 – Ioan 17
41. Ioan 18 – Ioan 19
42. Ioan 20 – Ioan 21

Noul Testament

Citește Noul Testament în 42 de zile!

1. Matei 1 – Matei 6
2. Matei 7 – Matei 12
3. Matei 13 – Matei 17
4. Matei 18 – Matei 22
5. Matei 23 – Matei 26
6. Matei 27 – Marcu 4
7. Marcu 5 – Marcu 9
8. Marcu 10 – Marcu 13
9. Marcu 14 – Luca 1
10. Luca 2 – Luca 6
11. Luca 7 – Luca 10
12. Luca 11 – Luca 14
13. Luca 15 – Luca 20
14. Luca 21 – Luca 24
15. Ioan 1 – Ioan 5
16. Ioan 6 – Ioan 9
17. Ioan 10 – Ioan 13
18. Ioan 14 –  Ioan 19
19. Ioan 20 – Fapte 4
20. Fapte 5 – Fapte 9
21. Fapte 10 – Fapte 14

22. Fapte 15 – Fapte 19
23. Fapte 20 – Fapte 24
24. Fapte 25 – Romani 2
25. Romani  3 – Romani 8
26. Romani 9 – Romani 15
27. Romani 16 – 1 Corinteni 6
28. 1 Corinteni 7 –  1 Corinteni 13
29. 1 Corinteni 14 – 2 Corinteni 4
30. 2 Corinteni 5 – 2 Corinteni 12
31. 2 Corinteni 13 – Galateni 6
32. Efeseni 1 – Filipeni 1
33. Filipeni 2 – Coloseni 4
34. 1 Tesaloniceni 1 – 1 Timoteni 3
35. 1 Timotei 4 – Tit 1
36. Tit 2 – Evrei 7
37. Evrei 8 – Evrei 13
38. Iacov 1 – 1 Petru 3
39. 1 Petru 4 – 1 Ioan 3
40. 1 Ioan 4 – Apocalipsa 3
41. Apocalipsa 4 – Apocalipsa 13
42. Apocalipsa 14 – Apocalipsa  22

Vechiul Testament

Citește Vechiul Testament în 42 de zile!

1. Geneza 1 – Geneza 21
2. Geneza 22 – Geneza 38
3. Geneza 39 – Exod 7
4. Exod 8 – Exod 25
5. Exod 26 – Leviticul 3
6. Leviticul 4 – Leviticul 20
7. Leviticul 21 – Numeri 7
8. Numeri 8 – Numeri 24
9. Numeri 25 – Deutronom 4
10. Deutronom 5 – Deutronom 23
11. Deutronom 24 – Iosua 7
12. Iosua 8 – Judecători 1
13. Judecători 2 – Judecători 19
14. Judecători 20 – 1 Samuel 14
15. 1 Samuel 15 – 2 Samuel 1
16. 2 Samuel 2 – 2 Samuel 20
17. 2 Samuel 21 – 1 Împărați 10
18. 1 Împărați 11 – 2 Împărați 4
19. 2 Împărați 5 – 2 Împărați 22
20. 2 Împărați 23 – 1 Cronici 16
21. 1 Cronici 17 – 2 Cronici 9

22. 2 Cronici 10 – 2 Cronici 32
23. 2 Cronici 33 – Neemia 7
24. Neemia 8 – Iov 7
25. Iov 8 – Iov 36
26. Iov 37 – Psalmul 33
27. Psalmul 34 – Psalmul 69
28. Psalmul 70 – Psalmul 104
29. Psalmul 105 – Psalmul 142
30. Psalmul 143 – Proverbe 19
31. Proverbe 20 – Cântarea cântărilor 4
32. Cântarea cântărilor 5 – Isaia 26
33. Isaia 27 – Isaia 50
34. Isaia 51 – Ieremia 8
35. Ieremia 9 – Ieremia 29
36. Ieremia 30 – Ieremia 49
37. Ieremia 50 – Ezechiel 11
38. Ezechiel 12 – Ezeciel 29
39. Ezechiel 30 – Ezechiel 47
40. Ezechiel 48 – Osea 7
41. Osea 8 – Mica 7
42. Naum 1 –  Maleahi 4

Biblia

Citește Biblia în 42 de zile!

1. Geneza 1 – Geneza 27
2. Geneza 28 – Geneza 50
3. Exod 1- Exod 25
4. Exod 26 – Leviticul 8
5. Leviticul 9 – Numeri 2
6. Numeri 3 – Numeri 23
7. Numeri 24 – Deuteronom 9
8. Deuteronom 10 – Deuteronom 34
9. Iosua 1 – Judecători 1
10. Judecători 2 – Rut 4
11. 1 Samuel 1 – 1 Samuel 26
12. 1 Samuel 27 – 2 Samuel 21
13. 2 Samuel 22 – 1 Împărați 16
14. 1 Împărați 17 – 2 Împărați 16
15. 2 Împărați 17 – 1 Cronici 15
16. 1 Cronici 16 – 2 Cronici 17
17. 2 Cronici 18 – Ezra 8
18. Ezra 9 – Iov 4
19. Iov 5 – Iov 40
20. Iov 41 – Psalmul 49
21. Psalmul 50 – Psalmul 101

22. Psalmul 102 – Proverbe 1
23. Proverbe 2 – Eclesiastul 1
24. Eclesiastul 2 – Isaia 22
25. Isaia 23 – Isaia 56
26. Isaia 57 – Ieremia 19
27. Ieremia 20 – Ieremia 45
28. Ieremia 46 – Ezechiel 14
29. Ezechiel 15 – Ezechiel 37
30. Ezechiel 38 – Daniel 11
31. Daniel 12 – Habacuc 2
32. Habacuc 3 – Matei 9
33. Matei 10 – Matei 28
34. Marcu 1 – Luca 3
35. Luca 4 – Luca 21
36. Luca 22 – Ioan 15
37. Ioan 16 – Fapte 16
38. Fapte 17 – Romani 11
39. Romani 12 – 2 Corinteni 10
40. 2 Corinteni 11 – 1 Timotei 1
41. 1 Timotei 2 – 1 Petru 3
42. 1 Petru 4 –  Apocalipsa 22